VOC - Kamer Antwerpen vzw

Plantation tokens of the Dutch East Indies

Deze gezamenlijke nieuwe, Engelstalige, publicatie over het plantagegeld van Nederlands-Indië is een verbeterde uitgave van het in 2001 verschenen boek : ”Plantation-, Merchant-, and Miningmoney of the Netherlands East Indies “ door Lansen-Wells.

In deze uitgave zijn 354 tokens tot in detail beschreven, waaronder 29 nieuwe ontdekkingen en 6 nieuwe, onbekende, ondernemingen. Van elke token is de denominatie, afmeting, vorm, gewicht, metaalsamenstelling en stempelstand aangegeven. Met voor zover mogelijk een afbeelding van elke denominatie.
Opgenomen is een uitgebreide inleiding, zowel Nederlands als Engelstalig, gevolgd door een geografisch overzicht met een, globale, uitgifteperiode van de tokens.
Het catalogus deel is Engelstalig. In de beschrijving van de tokens is tevens een nummerverwijzing aangegeven naar de 2001 uitgave van Lansen-Wells. ( La/We)
In een supplement zijn nog 3 Nederlands-Engelse ondernemingen opgenomen met vestigingen in Brits-Noord-Borneo.

Als sluitstuk is een concordance opgenomen met de nieuwe nummers van deze verbeterde uitgave, de 2001 uitgave Lansen-Wells en de C. Scholten nummers.

De auteurs hopen dat dit boek, ontstaan na jaren lang intensief wetenschappelijk onderzoek, de belangstelling opwekt bij verzamelaars, numismaten en monetaire historici, voor dit interessante verzamelgebied.

Technische gegevens:

Formaat A4, hardcover, afbeeldingen in kleur, 178 pagina’s,

privé uitgave in eigen beheer. Kostprijs 29,50 Euro; exclusief verzendkosten. Verzendkosten Nederland: 6,50 Euro. Europa: 10,00 Euro. ( zonder track/trace, verzending op eigen risico) Bij meerder exemplaren, i.v.m. gewicht, verzendkosten op aanvraag.

Vooraf betaling op rekening nummer: NL 38 ABNA 0621998699 t.n.v. A.J. Lansen e/o, IJsselstein.

Contact: mail: ajlansen@caiway.nl of : A.J. Lansen Haanderik 94 3401 ET IJsselstein