Verenigde Oostindische Compagnie - Kamer Antwerpen

Harpenklankencascade in Sint-Andries – 16 oktober 2020