Paulus Koop

stichtend voorzitter

voorzitter@vockamerantwerpen.be

Emy Vanderveken

secretaris

secretaris@vockamerantwerpen.be

Veerle Van Hove

penningmeester

penningmeester@vockamerantwerpen.be

Jan Roebben

bestuurslid

Remy Appermont

bestuurslid

Frank Wagemans

webmaster

webmaster@vockamerantwerpen.be