Verenigde Oostindische Compagnie - Kamer Antwerpen

Zusterverenigingen

Een afspiegeling van de machtige Verenigde Oostindische Compagnie, is het bestaan van verschillende Genootschappen verspreid over de continenten.

Stigting VOC Suid-Afrika

“Die Stigting VOC het op 16 September 1995 tot stand gekom met Bewaring, Opvoeding en Kultuurtoerisme as doel. Dit is die wettige eienaar van die historiese VOC-handelsmerk in Suid-Afrika”.

De Stichting VOC is de geregistreerde eigenaar van het historische VOC logo in Zuid-Afrika. Hun Nieuwsbrief ‘Generale Missive’ met plaatselijk en overzees VOC nieuws, verschijnt per kwartaal.

De Stichting nodigt het publiek uit voor bezoeken aan VOC lokaties, lezingen en andere activiteiten.

>>  www.voc-kaap.org

VOC Genootschap De Haagsche Besoygne

In 2016 werd het VOC Genootschap De Haagsche Besoygne opgericht. Het VOC Genootschap heeft als doelstelling het in stand houden van de belangstelling voor het erfgoed van het voormalig Nederlands Oost-Indië, in het bijzonder dat van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1622 – 1799). Verder wil men zich inspannen voor het versterken van de banden tussen Nederland en Indonesië.

website: www.genootschaphaagschebesoygne.nl

Caemer Die Haghe

In 1937, werd in Den Haag, door enkele naar Nederland gerepatrieerde kolonialen, de ‘Caemer Die Haghe’ opgericht. Het doel van deze vereniging is om het gedachtegoed aan de VOC in een aantal jaarlijkse bijeenkomsten en herdenkingen levend te houden. Contacten worden onderhouden met de Caemers Antwerpen, Zuid-Afrika en Ceylon. Overigens kan men alleen op uitnodiging lid worden van deze besloten vereniging.

Deze vereniging werd begin 2016 opgedoekt.