VOC - Kamer Antwerpen vzw

Zusterverenigingen

Een afspiegeling van de machtige Verenigde Oostindische Compagnie, is het bestaan van verschillende Genootschappen verspreid over de continenten.

Stigting VOC Suid-Afrika

“Die Stigting VOC het op 16 September 1995 tot stand gekom met Bewaring, Opvoeding en Kultuurtoerisme as doel. Dit is die wettige eienaar van die historiese VOC-handelsmerk in Suid-Afrika”.

De Stichting VOC is de geregistreerde eigenaar van het historische VOC logo in Zuid-Afrika. Hun Nieuwsbrief ‘Generale Missive’ met plaatselijk en overzees VOC nieuws, verschijnt per kwartaal.

De Stichting nodigt het publiek uit voor bezoeken aan VOC lokaties, lezingen en andere activiteiten.

>>  www.voc-kaap.org