Verenigde Oostindische Compagnie - Kamer Antwerpen

Jaarlijks Algemene Ledenvergadering met een feestelijke Praat onder de Mast * 7 mei 2021

Meer info volgt later