VOC - Kamer Antwerpen vzw

Jaarlijks Algemene Ledenvergadering met een feestelijke Praat onder de Mast * 27 aug 2021

Nu de coronastorm blijkbaar over zijn hoogtepunt heen schijnt te zijn, en de meesten onder ons waarschijnlijk al gevaccineerd zijn, of dat in elk geval zullen zijn over enkele maanden, kunnen we inderdaad beginnen plannen om na al die tijd de zeilen terug te hijsen. Wij gaan er dus van uit dat we de feestelijke heropstart inderdaad kunnen laten doorgaan einde augustus zoals voorzien.

Programma

 • Om 12u00: Receptie (buiten bij goed weer)
 • Rond 12u30: Uitreiking van de nieuwe lidmaatschapskaarten (!), voorstelling van de muzikanten met een 1ste muzikaal intermezzo, welkomstwoord van de Voorzitter, heildronk, en… tijd om bij te praten van boegspriet tot zeil
 • Rond 13u15: De jaarlijkse “Algemene Vergadering” van onze vzw
 • Om 13u30: Uitgebreid warm en koud buffet met vis en vlees
 • Rond 14u45: Voorstelling van het pas geschreven clublied met samenzang, gevolgd door een belcanto-concert
 • Om 16u00: Dessertbuffet
 • Om 16u30: Mededelingen, o.a. over het heropstarten van de “Praat onder de mast”-bijeenkomsten, de reis naar Freiburg en Heidelberg, alsook de lustrumreis naar Zuid-Afrika
 • Om 17u00: Een laatste muzikaal intermezzo, en om af te sluiten: samenzang van enkele zeemansliederen die iedereen kent
 • De bijeenkomst wordt beëindigd om 18u00 ten laatste…

Dit alles voor een bijdrage van 50,- € voor leden en 65,- € voor niet-leden, muziek, eten en drinken inbegrepen. Om dit alles in goede banen te leiden is het essentieel om te weten wie aan deze feestelijke heropstart wil deelnemen, maar ook, om het volledige plaatje te kennen, wie niet wil of kan deelnemen.

Voor een goede organisatie is het noodzakelijk u tijdig in te schrijven! Er wordt dus van alle geïnteresseerden een antwoord verwacht tegen zaterdag 10 juli.

Algemene ledenvergadering

Op de dagorde:

 • goedkeuring resultatenrekening en balans 2020
 • goedkeuring begroting 2021
 • kwijting bestuurders

Om dit gedeelte vlot en efficiënt te laten verlopen kunnen de leden op voorhand per mail de cijfers opvragen aan penningmeester@vockamerantwerpen.be of jan.roebben@yahoo.com

De leden die niet aanwezig kunnen zijn zijn gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen mits aanduiding van een volmachthouder mede-lid. Dat kan door de volmacht te downloaden, in te vullen, te dateren en terug te zenden, digitaal aan secretaris@vockamerantwerpen.be , of per post naar Secretariaat VOC-Kamer Antwerpen, Tangehoefstraat 10 te 2170 Antwerpen.

Locatie

De plaats van dit gebeuren is “De Jachthoorn” op de Antwerpsesteenweg 153, 2950 Kapellen. Er is een ruime parking, en deze plaats is supergemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Online aanmelden

De inschrijvingen werden afgesloten.