Archeoloog hoopt op verborgen VOC-schip in Oostvaardersplassen

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta hoopt dat er in de grond van de Oostvaardersplassen een oud VOC-schip verborgen ligt. Daar is nog geen onderzoek naar gedaan, omdat de Oostvaardersplassen een beschermd natuurgebied is.

>> lees verder