VOC - Kamer Antwerpen vzw

De Verenigde Oostindische Compagnie

Op 20 maart 1602 werd de Verenigde Oostindische Compagnie opgericht. De zes kamers – Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen – stichtten de V.O.C., waarbij de organisatie en monopolie van de handel op Oost-Indië centraal stond.

Een meer uitgebreide versie van de geschiedenis van de VOC kan je nalezen op een volgende pagina of op Wikipedia.