Bijzondere Algemene Vergadering 3 augustus 2018

Zoals reeds aangekondigd, vindt op vrijdag 3 augustus om 14 u een Bijzondere Algemene Vergadering plaats in Kasteel Middelheim, Middelheimlaan 63, te 2020 Antwerpen , teneinde de statuten (licht) aan te passen. Dit is nodig om de handtekeningsbevoegdheden bij de Bank te regulariseren.


Een Buitengewone Algemene Vergadering vereist echter een bijzondere meerderheid der leden: minstens 40 aanwezigheden zijn nodig. Gezien de vakantie bestaat de kans dat we met onvoldoende zijn om geldig te stemmen.

Daarom een dringend verzoek om een volmacht te ondertekenen en terug te sturen naar: Paule Hofer, Zwemdoklei 22 te 2930 Brasschaat. Je kan ook een blanco volmacht geven.

>> blanco volmacht kunt u hier downloaden

Met welgemeende VOC- dank en groet,

Paul Koop

voorzitter.’