Daguitstap: Benedictijnerklooster van Chevetogne

Daguitstap: Benedictijnerklooster van Chevetogne

Het koor van de monniken van Chevetogne heeft internationaal grote faam verworven door zijn authentieke en professionele uitvoering van Byzantijnse (Slavische en Griekse) liturgische gezangen. Op zondag 29 april 2018 wonen wij een gezongen ritus in de Byzantijnse kerk bij.

>> Info en aanmelding