Daguitstap naar de site “Tour & Taxis” met bezoek aan de tentoonstelling “Een Groots Verhaal over de Navigatie”

De site van Tour & Taxis kent waarschijnlijk iedereen, maar de rondtrekkende tentoonstelling “Een Groots Verhaal over de Navigatie” is in ons land voor een beperkte tijd. Ze zou sluiten op het einde van het zomerreces, op 31 augustus dus, maar gelukkig kwam het ons ter ore dat ze verlengd wordt tot 2 oktober. We hebben dan ook in laatste instantie beslist om op woensdag 21 september “de zeilen te hijsen…” om deze unieke expo niet te missen. Tegelijk bezoeken we ook de deels in ere herstelde site “Tour & Taxis”, altijd de moeite waard.

>> info en aanmelding