De Middelburgsche Commercie Compagnie

De Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) was een van de kleinere Nederlandse handelsondernemingen die in de 18e en 19e eeuw in de internationale scheepvaart actief waren. Vrijwel het hele archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie is bewaard gebleven en wordt beheerd door het Zeeuws Archief te Middelburg. Het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) geeft veel gedetailleerde informatie over trans-Atlantische handel in slaafgemaakten in de 18e eeuw. Het is daarmee uniek in de wereld.

>> lees verder