Gesels onder die mas van Vrydag 3 Februarie

Volgens ou tradisie kom ons die 1ste Vrydag van die maand in die bovertrek van Monico Meir bymekaar om van boegspriet in te haal om oor ’n paar aarlammers te vaar.

>> lees meer