Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên

Het Mengelmoes is een Antwerps verzamelhandschrift uit 1696. Deze bundel, die onder de radar van de censor bleef, biedt een unieke inkijk in de onofficiële, door de Kerk niet-goedgekeurde Antwerpse cultuur aan het einde van de zeventiende eeuw.

Meer weten?