Het Scheldefort Kruisschans

Tot de vele vestingwerken (forten, schansen, redoutes) die in de Noorderpolders nabij Antwerpen zijn gebouwd behoort het fort Kruisschans. 1 Deze vesting heeft in de schaduw van het veel grotere, nabijgelegen fort Lillo gefunctioneerd, hetgeen kan verklaren waarom zij er in de geschiedschrijving van militaire versterkingen in de Noorderpolders ietwat bekaaid is afgekomen.

>> lees verder …