Kapers in de Tachtigjarige Oorlog

Albert Verbiest bezorgde ons zijn artikel over ‘Kapers in de Tachtigjarige Oorlog’. In zijn werk heeft hij het meer bepaald over het zeegevecht op 17 juni 1629 waar “den Admiraal Heyn door eenen kanonbal doorschoten wierd dat hij datelich is dootgebleven”.

Albert Verbiest studeerde in 1963 af aan de K.U.L. als Burg. Ing./Master scheikunde. In 2004 werd hij, na 2 jaar studie, stadsgids in Antwerpen. Momenteel is hij alleen nog actief in de redactieraad van het 3-maandelijks tijdschrift van de Antwerpse stadsgidsen  “Antwerpsche Tydinghen “.