Lidgeld 2018

Zoals elk jaar, in het voorjaar, sturen wij u de uitnodiging voor het betalen van het lidmaatschap. De bijdrage blijft onveranderd op € 25,00/persoon.

U kunt dit bedrag storten op ons rekeningnummer: BE20 0013 6753 1056, met de vermelding “Lidgeld 2018” + uw naam. Sommige leden hebben hun lidgeld al betaald. Kijkt u dit even na …

Ook al neemt u weinig of helemaal niet deel aan onze activiteiten, wij waarderen uw steun ten zeerste.

Aan allen, bij voorbaat, onze dank !

Een hartelijke VOC-groet,

Paule Hofer,
Secretariaat.

 

VOC-Kamer Antwerpen, vzw
Maatschappelijke zetel: Nationalestraat 50/32, 2000 Antwerpen
Contactadres: mail: secretariaat@vockamerantwerpen.be – tel.: 03 664 24 86
Ondernemingsnummer: 0477 138 248
Bankrekeningnummer: IBAN BE20 0013 6753 1056 BIC: GEBABEBB