Lidgeld 2020

Een jaar is vlug voorbij en dan moet er helaas ook weer eens gedacht worden aan de betaling van lidgeld. Voor de VOC is dat nog steeds € 25,–/per persoon.

Jullie weten dat de VOC op 22 januari 2020 in restaurant De Violin het jaarlijks Nieuwjaarsdiner organiseert en dat voor de leden de mooie prijs van € 30,–/per persoon geldt, op voorwaarde dat het lidgeld voor 2020 betaald is. Mogen we daarom aandringen op het tijdig regelen van het VOC-lidgeld ? Het zou de taak van Veerle Van Hove – die de boekhouding van de betreurde Stan Van de Looverbosch overneemt, ten zeerste vergemakkelijken.

Voor nieuwe leden die na 1 september 2019 betaalden, is het lidgeld ook voor 2020 geldig.

Voor het Nieuwjaarsdiner hadden we graag meteen de details van het menu willen doorgeven, maar De Violin maakt die spijtig genoeg eerst tegen 2 januari bekend. En omdat we het aantal inschrijvingen tegen 10 januari moeten opgeven, moeten we ook hier aandringen op prompte betaling, zodra jullie de menukeuze hebben gemaakt.
Niet-leden zijn eveneens welkom, maar zij moeten voor het diner wel € 55,–/per persoon betalen.

Dank voor jullie hulp en medewerking en graag tot ziens op 22 januari !

Het hele VOC-bestuur wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020 !!!

Betaling lidgeld

25 eur per persoon te storten op het rekeningnummer BE 20 0013 6753 1056 met vermelding “lidgeld 2020 + naam”