‘Mare liberum’ – Van wie is de zee?

Hugo Grotius was een bijzonder slimme man. Grotius was de zelfbedachte, meer chique Latijnse naam van de in Delft (1583) geboren rechtsgeleerde die meer indruk maakte onder wetenschappers dan het platte Hollandse ‘De Groot’. In dit artikel gaan we vooral in op de betekenis van zijn beroemde werk Mare liberum.

>> lees verder op HistoriekNet over Mare Librum en Hugo de Groot …

>> lees Mare liberum Hugo de Groot – 1609 (1ste druk) online

>> lees meer op Wikipedia over Mare Librum en Hugo de Groot