MERCATORLEZING: Replica van Mercator’s aardglobe (1541)

In 1994, precies 400 jaar na het overlijden van Gerard Mercator, werd een replica gebouwd van de gerestaureerde aardglobe van Mercator (1541) van het Mercatormuseum (Sint-Niklaas). Naast het verslag van de bouw van de replica wordt verder ingegaan op het nut en gebruik van deze globes, de verkoop ervan, wat nu precies vernieuwend was aan Mercator’s globe, en de link met de later door hem ontdekte “Mercatorprojectie” (1569).

>> lees verder