Michiel Coignet, Antwerpse astronoom uit de 16e eeuw

Van Roger Van Der Linden, de gedreven gids en initiatiefnemer van de tentoonstelling rond Michiel Coignet in de St.Jacobskerk, kregen we nog wat interessante info toegestuurd.

Hierbij 3 leden van de familie Coignet/Quignet, die nauw verbonden waren met de VOC:

  • Katelijne Quignet, gehuwd met Johan Van der Veken, mede-oprichter en directeur van de Rotterdamse Kamer van de VOC van 1602 -1606
  • Gaspar Quignet, grootste aandeelhouder van de Amsterdamse Kamer van de VOC, in de jaren 1615
  • Barbara Quignet, gehuwd met François Van Hove, directeur van de Amsterdamse Kamer van de VOC rond 1600 en stichter van de Brabant Compagnies (een voorloper van de VOC)

In het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 2017 verscheen het artikel geschreven door Ad Meskens die in de jaren negentig een volledig onderzoek naar de familie Coignet/Quignet heeft gedaan.

Hij verwerft ruime bekendheid met de toevoeging van Nieuwe onderwysinghe op de principaelste puncten der Zeevaert aan het werk Arte de Navigar van Pedro de Medina (1493-1567). De Zeevaert draagt hij op aan aartshertog Matthias, gouverneur der Nederlanden. Het toevoegsel Nieuwe onderwysinghe… is opgedragen aan Gillis Hooftman, een rijke handelaar en reder
wiens kaartencollectie aan de basis ligt van Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius (1527-1598).

Michiel Coignet beschrijft in de Zeevaert verschillende astronomische instrumenten, voornamelijk bedoelt voor positiebepaling: een jacobsstaf (eerste maal met meer dan één transversaal), een zee-astrolabium en een halve zeesfeer. Dit laatste is vermoedelijk gebruikt door zeevaarders van de V.O.C.

Een (verweerd) exemplaar van de Zeevaert wordt teruggevonden in Het Behouden Huys – de hut waarin Willem Barentsz en Jacob Van Heemskerck op Nova Zembla overwinteren in 1596/97.

Het wordt vertaald in het Frans, Italiaans, Duits en Engels. Francis Drake, de eerste Engelsman die de wereld rondzeilt, heeft een Frans exemplaar mee aan boord. Het boek geeft ook een inzicht in de kosmologische ideeën van die tijd.

>> lees dit boek online