Nieuwe inventaris geeft uitsluitsel over welke kunst Frankrijk eind 18e eeuw uit onze streken roofde

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium heeft een inventaris gemaakt van alle kunst die Frankrijk aan het einde van de 18e eeuw uit onze streken roofde. Het gaat om 195 stukken waarvan zowat de helft vrij snel terugkeerde. (foto: Peter Paul Rubens [Public domain], via Wikimedia Commons)

>> lees verder …