PRAAT ONDER DE MAST is terug in de vaart !

Op vrijdag 10 september kwamen we – na zo lange tijd ! – voor het eerst terug gezellig bijeen in de ons vertrouwde MONICO. Journalist Tom Dieusaert opende onze Praat onder de Mast met een zeer interessante voordracht over de belangenvermenging en motieven van de verschillende zuid nederlanders in de eerste grote ontdekkingen van de jonge Nederlandse Republiek, met nadruk op Van Spilberghen en Lemaire.

Voor diegenen die er verleden vrijdag in de MONICO niet bij waren, vatte Tom zijn voordracht nog eens samen in een uitgebreide tekst, die wij met enige fierheid hierbij publiceren.

We wensen jullie veel VOC-leesgenot !