Romeinse scheepsresten kleuren de geschiedenis

De resten van veel Romeinse schepen die hier hebben rondgevaren, zijn in de drassige bodem van ons rivierengebied zeer goed bewaard gebleven. Dat het er zo veel zijn, laat zien hoe belangrijk dit gebied voor de Romeinen is geweest.

>> lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.