Terugblik op de Praat onder de mast over De Begijnenbeweging

Jozef Florizoone gaf een boeiende voordracht over de geschiedenis van de Begijnen. De Begijnen legden, in tegenstelling tot de kloosterzusters, slechts twee geloften af: Kuisheid en gehoorzaamheid aan de overste van het hof. Geen onderdanigheid aan God.

Jef Florizoone: stads- en museumgids in Turnhout, gids in het Begijnhof & Begijnhofmuseum in Turnhout, Bestuurslid van ‘De Vrienden van het Begijnhof” van Turnhout, auteur diverse artikels in “Begijnhofkrant” van het Begijnhof van Turnhout.

Hij nam ons mee door meer dan 1000 jaar. Wat een beweging juist is. Wanneer de eerste Begijnen op het toneel verschenen en hoe ze evolueerden tot de Begijnhoven waarvan we nu nog de laatste resten zien. Zijn er nu nog Begijnen? Zo ja, wat is hun toekomst.

De laatste Begijn, grootjuffrouw Johanna De Boer overleed er in 2002 – zie krantenartikel.

Jef mocht een zeldzame bronsmedaille ‘500ste geboortejaar van Paus Adrianus VI Pontifex Maximus’ met wiens stamboom hij verwant is, in ontvangst nemen.