Terugblik op de Praat onder de mast van 7 juni 2024

Op vrijdag 7 juni bracht onze voorzitter Paul Koop, een lezing over Hugo de Groot ook bekend als Hugo Grotius. Een verslag met foto’s door Bob Autrique.

De historische figuur Hugo De Groot leerden we kennen op groepsreis naar slot Loewestein (Gorinchem) op 13 november 2011 waar hij na twee jaar gevangenschap ontsnapte in een grote boekenkist.Hij vluchtte naar Frankrijk waar hij steun kreeg van koning Lodewijk XIII.

Grotius werd geboren in Delft 1583 en overleed in Rostock 1645. Hij was rechtsgeleerde, theoloog en schrijver. Hij schreef meestal in het Latijn en behandelde hoofdzakelijk rechtskunde en godsgeleerdheid. Zijn belangrijkste boek is De iure belli ac pacis, Over het recht van oorlog en vrede en Mare liberum, De vrije zee.

De spreker openbaarde zijn leven op boeiende wijze in het licht van de godsdienstoorlogen en de politieke tegenstellingen. Een indrukwekkende resem historische beroemdheden passeerden de revue: Johan Van Oldenbarnevelt, Prins Maurits, Maria Van Reigersberch…

Deze advocaat, diplomaat en humanist heeft zijn intellectuele stempel gedrukt op de geschiedenis van de Nederlandse Republiek van de XVIIde eeuw.