Vergaan bij de Kaap: Archeologisch onderzoek in de Tafelbaai

Op 24 mei 1697 vergingen tijdens een vliegende storm in de Tafelbaai twee schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het betekende een ernstige tegenslag voor de voc. Historici doen echter hun voordeel met deze ramp. Het onderzoek naar de wrakken en wat ze vervoerden, levert onder andere een tot dusver zeldzaam archeologisch bewijs van de particuliere en soms illegale handel door voc-personeel.

>> lees verder