Berging VOC-schip De Rooswijk

De Rooswijk was een schip dat eigendom was van de VOC – kamer Amsterdam dat dienst deed tussen 1737 en 1740.  Op 9 januari 1740 verging De Rooswijk voor de kust van Engeland tijdens een storm op de zandbanken van Goodwin Sands, 8 kilometer bij Dover vandaan. Bijna 300 jaar later wordt het schip en de lading geborgen.

Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.