Berging VOC-schip De Rooswijk

De Rooswijk was een schip dat eigendom was van de VOC – kamer Amsterdam dat dienst deed tussen 1737 en 1740.  Op 9 januari 1740 verging De Rooswijk voor de kust van Engeland tijdens een storm op de zandbanken van Goodwin Sands, 8 kilometer bij Dover vandaan. Bijna 300 jaar later wordt het schip en de lading geborgen.

Lees verder