De Verenigde Oost-Indische Compagnie in archieven

De Verenigde Oost-Indische Compagnie in archieven

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt het omvangrijke, 4500 meter strekkende archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), dat recentelijk volledig gedigitaliseerd is.

>> Naar het digitaal archief