Oproep voor bescherming scheepswrakken: ‘Ze geven heel veel informatie’

Vijf Nederlandse kustprovincies, waaronder Groningen, vinden dat het Rijk meer moet doen om scheepswrakken in de Waddenzee en de Noordzee te beschermen. Ze hebben daarom een brief geschreven aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

>> Lees verder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.