Vondsten scheepswrak verbinden Texel met de Oriënt

Het zeventiende-eeuwse Palmhoutwrak dat voor de kust van Texel ligt bevat een unieke lading. De vondst vertelt een groot verhaal. Het aantal objecten en de diversiteit is indrukwekkend. Een deel van de kledingstukken die de duikers vonden in het scheepswrak is waarschijnlijk van niet-westerse herkomst. Het Palmhoutwrak en tientallen andere wrakken worden bedreigd door erosie en dreigen voorgoed te verdwijnen.

Een spectaculaire vondst van een scheepswrak (uit de 17e eeuw) bij Texel, bracht Nederland twee jaar geleden in enige staat van beroering. Aan boord van wat nu het Palmhoutwrak wordt genoemd, werd een goed geconserveerde garderobe ontdekt en een boekenkaft met het wapen van het Engelse koningshuis. De link met de Stuarts was snel gelegd. Een van de vondsten, een prachtige, rijk bewerkte japon, was te zien in museum Kaap Skil op Texel. Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat er toch geen relatie is met de Stuarts.

>> Lees verder