Hoogtepunten uit het VOC-Journael

De voorbije jaren verschenen er heel wat artikels in verschillende afleveringen in ons tijdschrift Het VOC-Journael. Op ‘Hoogtepunten uit het VOC-Journael’ vind je deze artikels steeds als 1 geheel terug wat het lezen veel aangenamer maakt.

Hoogmogenden en Joffrouwen,

We hebben tijd om opnieuw te lezen. Het eerste opstel dat wij u voorstellen gaat over Franciscus van den Ende. Het verscheen in de voorbije jaren in afleveringen in ’t Journael. Gebundeld in één geheel , kan de schets  historische verstrooiing brengen.

Franciscus van den Enden was een van de vele Zuid-Nederlanders die Holland in de Gouden eeuw op de wereldkaart zette. In zijn biografie over Lodewijk XIV,  wijdt Johan Op De Beeck in enkele bladzijden de aandacht op hem.Hij is vergeten in de loop der tijden. Ten onrechte. Het opstel is de samenvatting van een reeks lezingen die ik over hem gaf.

Met V.O.C. groet,

Paul Koop voorzitter’

>> Lees verder