De laatste afvaart van Fernand Huybregts

Met droefheid melden wij u het heengaan van ons bestuurslid Fernand Huybregts. Onze voorzitter Paul Koop schreef een passende afscheidsgroet.

Lieve Magda,
Lieve kinderen,
Beste leden,

Op vrijdag 6 maart waren we allen nog op de Algemene Vergadering in Monico op de Meir en met ons Fernand en zijn lieve Magda. Hij genoot toen hij de powerpoint bediende om een V.O.C. film te tonen. En wat smaakte hem het glas wijn!

Op maandag 9 maart stonden we met Fernand en Magda na te genieten in de Elisabethzaal, toen het Symfonie Orkest uit Herford, Duitsland, de vierde van Beethoven had gebracht. Hij zat vol met plannen voor de Verenigde Oostindische Compagnie. Het was Fernand zoals ik hem zal blijven herinneren. Nooit hoorde ik iemand sappiger Antwerps spreken en zijn verhalen bleven komen: over zijn ‘schepen van de lange omvaart’ en hoe hij met Magda een storm doorstond.

Sinds een jaar was hij bestuurder in de V.O.C. En in die tijd verzorgde hij met uiterste zorg zijn Magda na haar ongelukkige val. Stipt op het einde van een bestuursvergadering vertrok hij naar het ziekenhuis, en wij voelden dan zijn verbondenheid met haar.

Hij organiseerde belangrijke uitstappen. Hij was trots op de bezoeken aan de grootste schilders die Vlaanderen ooit kende: Pieter Breughel in Brussel en Jan van Eyck in Gent. In de Kapellekerk aan de rand van de Marollen, bij de laatste rustplaats van Breughel, bleef hij ingetogen stil.

Wie had verwacht dat dezelfde oorzaak voor het afzeggen van de expositie over van Eyck, ook Fernand Huybregts zou treffen. Het is niet te bevatten.

Magda, een ‘Saluut’ voor je Fernand. Onze vlaggen op het V.O.C. schip hangen halfstok,

Paul Koop
voorzitter


Hoe goed het ook bedoeld is, maar de familie vraagt u vriendelijk om niet telefoneren.

Voor diegenen die liever een brief of kaartje willen sturen: Fam. Huybregts-Lingier, Laarse Baan 150 te 2170 Merksem

Vermits er momenteel geen echte dienst kan plaatshebben, is er nu ook nog geen rouwbrief. Men hoopt dat tegen juni/juli een uitgebreid afscheidsceremonieel mogelijk zal zijn.