Rouwbetuigingen Fernand Huybregts.

Naar aanleiding van het overlijden van ons bestuurslid Fernand Huybregts geven wij bij deze de coördinaten voor rouwbetuigingen.

Vermits er momenteel geen echte dienst kan plaatshebben, is er nu ook nog geen rouwbrief. Men hoopt dat tegen juni/juli een uitgebreid afscheidsceremonieel mogelijk zal zijn.

Hoe goed het ook bedoeld is, maar de familie vraagt u vriendelijk om niet telefoneren.

Voor diegenen die een brief of kaartje willen sturen: Fam. Huybregts-Lingier, Laarse Baan 150 te 2170 Merksem

Online condoleances zijn mogelijk via https://condoleances.be/dossier/fernandhuybregts