‘in memoriam’ voor Daniel Willaeys

Met droefheid melden wij het onverwachte overlijden van ons lid Daniel Willaeys.

Goede Daniel, gegroet,

‘…Maar ‘s morgens zakte hij verbaasd door zijn benen…’

Mocht men Daniel beschrijven dan is ‘verbaasd’ de juiste aanduiding. Een verbaasd zijn met heldere blik, verbaasd voor het mooie en het goede, verbaasd in de heilige stilte van de uitgestrekte weiden voor zijn hoeve.

Midden maart fietste ik nog bij hem binnen. Zijn kleindochter speelde piano en hij nam me mee naar de ‘Kroosjes pruimen’ , vers geplant, ‘maar het mocht niet gaan vriezen in april’ voegde hij eraan toe. Ik moest altijd denken aan boer Wortel uit de Boerenpsalm van Felix Timmermans, wanneer hij door zijn boomgaard liep en wees op zijn vele appelsoorten.

En dan, bij het zingen van het heggemusje en het getjilp van een winterkoninkje, verlaat Daniel zijn geliefden.
Onze groet gaat hierbij ook naar zijn geliefde kinderen. Hij moest zijn reis naar zijn dochter in Canada nog afzeggen.
Onze V.O.C herinnert zich de verschillende uitstappen waaraan zij meededen. En wat een Afrika feest was het in de voorbije zomer.

Men moet slechts zijn blog aantikken, om Daniel helemaal te kennen: schrijver, verslaggever en vooral fotograaf met de natuur als vanzelfsprekende omgeving: http://blog.seniorennet.be/fruit2

Beste Daniel, lieve kinderen, wij zullen hem blijven herinneren.

Paul Koop
voorzitter Verenigde Oostindische Compagnie Kamer Antwerpen

Medeleven kan worden betuigd op ons Rouwregister.

Een afscheidsviering is voorzien op een nog nader te bepalen datum in de zomer. Een rouwkaartje kan je per post worden toegestuurd (aanvragen via peter@willaeys.be).