Praat onder de mast 3 maart: Romeins recht, raakpunten met ons hedendaags recht

Naar aloude traditie zien we elkaar op de 1e vrijdag van de maand in het bovenzaaltje van Monico Meir om bij een paar oorlammen bij te praten van boegspriet tot zeil. Spreker van de dag is Ludo Giebens. Hij vertelt ons meer over het Romeins recht en meer bepaald over de raakpunten met ons hedendaags recht.

>> info en inschrijving