Praat onder de mast van 7 april

Het aanmonsteren van soldaten en zeelieden uit het Waasland, meer specifiek dan deze uit Lokeren bij de Verenigde Oostindische Compagnie wordt niet vermeld in de bij het grote publiek verspreide geschiedenisboeken. Er monsterden ook heel wat mannen uit Moerbeke, Temse, Zele, Sint-Niklaas en Beveren aan op de schepen van de VOC. De meeste mannen uit Lokeren die aanmonsterden op de schepen van de VOC in de loop van de 17 de en 18 de eeuw overleefden het niet of verdwenen ergens in de havensteden in Azië. Hoe en waarom dit alles gebeurde, vormt het thema van de voordracht.

>> info en aanmelding