‘Waarom onze grenzen niet zomaar open gaan’

Wido Bourel, sinds kort lid van onze V.O.C., is redacteur bij Doorbraak. Hij is geboren in Frans-Vlaanderen en bekwaamde zich in Groningen en Antwerpen in de Nederlandse taal en geschiedenis. ‘Waarom onze grenzen niet zomaar open gaan’ , verschenen in Doorbraak op 19 mei 2020, is een artikel van Wido Bourel dat past in de filosofie van onze V.O.C. Kamer Antwerpen: open grenzen, eigen autonomie en beslissingsmacht.

Joffrouwen en Hoogmogenden,

‘Waarom onze grenzen niet zomaar open gaan’ , verschenen in Doorbraak op 19 mei 2020, is een artikel van Wido Bourel dat past in de filosofie van onze V.O.C. Kamer Antwerpen: open grenzen, eigen autonomie en beslissingsmacht. Doorbraak is een opiniewebsite, die zich toespitst op de maatschappelijke aspecten van Vlaanderen.

Wido Bourel, sinds kort lid van onze V.O.C., is redacteur bij Doorbraak. Hij is geboren in Frans-Vlaanderen en bekwaamde zich in Groningen en Antwerpen in de Nederlandse taal en geschiedenis. Sinds 1975 woont hij in Antwerpen en later in de Kempen.

Als publicist schrijft hij over de relatie Vlaanderen – Frankrijk, de Nederlandse cultuurpolitiek en de XVII Provinciën. Eén van zijn boeken is ‘Kinderen van de Beeldenstorm. Tien bekende, beruchte of vergeten Zuid -Nederlanders in de geuzentijd’. Hierin vertelt hij ook over Plancius, waarover Sus Mees een intrigerend opstel schreef en een lezing gaf.

In het najaar zal Wido Bourel een lezing geven aan onze V.O.C.

Paul Koop
voorzitter

Weblinks