Wijziging contactadres

Op de laatste ALV heeft Jan Hubert te kennen geven dat hij stilaan maar zeker andere horizonten wil opzoeken. Wij verzoeken onze leden wanneer zij het secretariaat wensen te contacteren, hiervoor niet langer het emailadres van Jan te gebruiken, doch wel secretariaat@vockamerantwerpen.be. Ook ons telefoonnummer is gewijzigd:+32 (0)3 664 24 86. In beide gevallen zal Paule Hofer uw vragen dan beantwoorden.

De bestuursleden met hun bijhorende e-mailadres kan je terugvinden op onze website.