Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Praat onder de mast – wat hebben Piet Hein en Vlaanderen te maken met Panama?

Piet Hein, commandant van de West-Indische Compagnie, de kleine neef van de Oostindische, veroverde in 1628 de Spaanse Zilvervloot. Wat heeft Piet Hein met de landengte van Panama te maken? En hoe ontstond het Panama Canal project onder leiding van een Vlaming uit Stekene?

Paul Ballanck, kapitein op de lange omvaart en lid van onze V.O.C. Kamer Antwerpen, zal een lezing houden over deze boeiende vragen.

Praat onder de mast – Romeinse vrachtvaarders op de Middellandse Zee

Guido Cuyt geeft een historisch overzicht van de scheepvaart in de Romeinse tijd op de Middellandse Zee en legt de nadruk op het uitzicht van de schepen, hun beperkingen, hoe er werd gezeild in de oudheid, de lading en het laadvermogen, de vaarseizoenen, de snelheid van de schepen.

Praat onder de mast – Relieken Echt of vals?

We kennen ze allemaal van onze buitenlandse reizen of kerkbezoeken: prachtige reliekschrijnen met een minuscuul venstertje waar nieuwsgierigen graag even dook gluren. Bevatten de schrijnen wel degelijk de overblijfselen van heiligen? De vraag brandt op ieders lippen. Wij gaan op onderzoek in de reliekschrijnen en ontmantelen omzichtig de inhoud.

Praat onder de mast – Sri Lanka

Naar aloude traditie zien we elkaar op de 1e vrijdag van de maand in het bovenzaaltje van Monico Meir om bij een paar oorlammen bij te praten van boegspriet tot zeil. Spreker van de dag is ons lid Walter De Vos. Als een gedreven Oost-Azië reiziger komt hij ons boeiend vertellen over Sri Lanka.